Get Adobe Flash player

Home

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายจิรวัตร เดือนดาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย มอบหมายให้ นางพิมเพชร สมจิตต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย เป็นประธานเปิดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย