Get Adobe Flash player

Home

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายจิรวัตร เดือนดาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 และราษฎรในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับและขอบคุณนายสุรศักดิ์ เรือนเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี และคณะในโอกาสที่เข้ามาตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนากใหญ่ หมู่ 2 ตำบลสบสาย