Get Adobe Flash player

Home

นายจิรวัตร เดือนดาว พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและความพิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ วัดสบสาย เวลา 13.30 -14.15 น. ศูนย์การเรียนรู้บ้านวังวน เวลา 14.30 - 15.30 น. และ ศาลาอเนกประสงค์ วัดหาดลี่ เวลา 15.40 - 16.15 น.