Get Adobe Flash player

Home

นายจิรวัตร เดือนดาว พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 ณ วัดสบสาย เวลา 13.30-14.30 ศาลาอเนกประสงค์วัดหาดลี่ เวลา 14.35-15.00 ศูนย์เรียนรู้บ้านวังวน 15.05-15.40 น.