หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสบสาย
ศาสนสถานในตำบลสบสาย
อบต.สบสาย
อ.สูงเม่น จ.แพร่
1
2
3
 
   
 
วิสัยทัศน์ อบต.สบสาย
 
" ชุมชนพัฒนา การศึกษาให้ความคิด
เศรษฐกิจก้าวหน้า ภูมิปัญญาสืบสาน
บริหารมีส่วนร่วม "
 
 
  นางสาวบุษบา เดือนดาว
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
กิจกรรม อบต.
ภาพกิจกรรมที่ อบต.สบสาย
จัดทำขึ้นในตำบล
 
 
 
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 65 
 
   
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวถนนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 [ 7 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 89 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ท่าน้ำสำหรับลอยกระทง บ้านสบสาย หมู่ที่ [ 18 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 71 
 
   
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 


ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]ซื้อโต๊ะทำงานและโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาปรับปรุงหอกระจายข่าวศูนย์วัดสบสาย จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2565 ]ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิดตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๕ [ 1 ส.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนบ้านสบสาย โรงเรียนบ้านวังวนและศูนย์พัฒนาเด็กเล [ 22 ก.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ ๔ ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จ [ 12 ก.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมประตูห้องน้ำพร้อมวงกบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมประตูห้องน้ำพร้อมวงกบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้าตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 4 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ ของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสบสา [ 1 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย โดยวิธ [ 1 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย โดยวิ [ 1 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย โดย [ 1 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพา [ 1 ก.ค. 2565 ]ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุมือถือระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด ๕ วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 30 มิ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒ [ 23 มิ.ย. 2565 ]ซื้อโต๊ะทำงานและตู้บานเลื่อนแบบกระจกทึบ สำนักปลัดฯ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 23 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ รายการ โดยวิ [ 2 มิ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนบ้านสบสาย โรงเรียนบ้านวังวนและศูนย์พัฒนาเด็กเล [ 31 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2565 ]

 
   
ประกาศ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 


ทต.ทุ่งโฮ้ง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. สูงเฉลี่ย 1.80 เมตร ยาว 567.00 เม [ 15 ส.ค. 2565 ]


ทต.ทุ่งโฮ้ง โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. สูงเฉลี่ย 1.80 เมตร ยาว 567.00 เมตร (รวมประตู) หมู่ที่ [ 11 ส.ค. 2565 ]


อบต.น้ำรัด จ้างเหมาโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ พร้อมแต่งคันดิน สถานที่ดำเนินงาน หมู [ 11 ส.ค. 2565 ]


ทต.ปากกาง จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กนาข้าวหม่า บ้านร่องบอน หมู่ที [ 11 ส.ค. 2565 ]


ทต.ปากกาง จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กนาแม่เสาะใต้ บ้านวังเคียน หมู [ 11 ส.ค. 2565 ]


ทต.ปากกาง จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กนาต้นตาล บ้านไฮสร้อย หมู่ที่ [ 11 ส.ค. 2565 ]


อบต.แม่เกิ๋ง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]


อบต.แม่เกิ๋ง โครงการก่อสร้างหอถังสูง(โครงเหล็ก) หมู๋ที่ 6 บ้านแม่สิน ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้ [ 11 ส.ค. 2565 ]


ทต.สวนเขื่อน จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับโรงเรียนอนุบาล ขนาด ๑ x ๑.๒ เมตร จำนวน ๒ ป้าย โด [ 11 ส.ค. 2565 ]


ทต.สอง จัดซื้อรถกระบะติดดั๊ม 4 ล้อ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรื [ 11 ส.ค. 2565 ]


อบต.ดอนมูล ซื้อปั้มน้ำอเนกประสงค์ (ไดโว่) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]


อบต.บ้านกลาง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค ชนิดแขนพับ พ [ 11 ส.ค. 2565 ]


อบต.บ้านกลาง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]


ทต.แม่ลานนา จ้างเปลี่ยนสายไฮดรอลิค เปลี่ยนฟันบุ้งกี๋ สลักฟันบุ้งกี๋ พร้อมยางรอง เติมน้ำยาแอร [ 11 ส.ค. 2565 ]


ทต.แม่ลานนา จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บน 6993 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 11 ส.ค. 2565 ]


อบต.เด่นชัย ซื้อจัดซื้อสารเคมีดับเพลิง เพื่อบรรจุถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 11 ส.ค. 2565 ]


อบต.แม่พุง ซื้อวัสดุอบรมโครงการส่งเสริมประกอบอาชีพผู้ป่วยเอดส์ ตำบลแม่พุง ปีงบประมาณ 2565 โ [ 11 ส.ค. 2565 ]


อบต.แม่พุง จ้างเหมาจัดมำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมประกอบอาชีพผู้ป่วยเอดส์ ตำบลแม่พุง ปีงบประม [ 11 ส.ค. 2565 ]


ทต.แม่คำมี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]


ทต.ช่อแฮ ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
​แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2453  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษา ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2467 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สถ. พ.ศ. 2566 - 2570 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว2455  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือทางวิชาการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการระบบสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมให้กับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2446  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2460  [ 11 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว2463 [รายชื่อ]  [ 11 ส.ค. 2565 ]
กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2452  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอเลื่อนกำหนดวันรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศครั้งแรก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2449  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ประสานงานโครงการ รายนายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ กสว. มท 0820.3/ว2445 [เอกสารแนบ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2444 [คู่มือฯ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กม. มท 0804.5/ว2419 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [QR-CODE]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2441 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ขอส่งฐานข้อมูลป่าชุมชนที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ กสว. มท 0820.3/ว2434 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [จังหวัดแนบท้าย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว2436 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.4/ว2426 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [บัญชีรายชื่อ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กค. มท 0803.3/ว2431 [รายชื่อ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2427  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การขยายเวลาการบันทึกข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2528  [ 9 ส.ค. 2565 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว116  [ 9 ส.ค. 2565 ]
หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว5605 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 9 ส.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.4/ว2423  [ 9 ส.ค. 2565 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2414  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2410  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2395  [ 8 ส.ค. 2565 ]
 
   
 
พร0023.5/3023 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ให้แก่ อปท.  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
พร0023.5/ว347 แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ให้แก่ อปท. ประจำเดือน กรกฎาคม 2565  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
พร0023.5/ว348 แจ้งจัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเชิงวิชาการ การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง การวางระบบ การควบคุมภายใน การประเมินผลฯ  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
พร0023.4/ว346 แจ้งบัญชีนำส่งคู่มือมาตรฐานหอพักตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
พร0023.4/ว345 แจ้ง อปท.ในพื้นที่สำรวจข้อมูลและรายงานตามแบบสำรวจหอพักฯ  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
พร0023.4/ว3010 สำรวจบัญญัติท้องถิ่นเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบผลการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว349 การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 5/2566(ประเทศไทย) ของจังหวัดแพร่  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว344 แจ้งอนุเคราะห์เผยแพร่โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ รับมืออย่างไรกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 100 %  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว3018 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว3011 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา รุ่นที่ 2  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว3009 แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย(ศ.พ.ด.) ผลการตรวจเยี่ยมผ่านระบบวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2565  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว3015 แนวทางการจดทะเบียนพาณิชย์การประกอบพาณิชยกิจเกี่ยวกับกัญชา กัญชง  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว3014 ขอความร่วมมือซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว3013 การสำรวจผู้ประกอบการจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว3012 การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท.ตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
พร0023.2/ว350 แจ้งเลื่อนกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมฯ  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
พร0023.1/ว3017 การอบรมออนไลน์หลักสูตร Gender Equality and Women s Empowerment ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ UNDP  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
พร0023.1/ว3021 งานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นระหว่างไทย - ญี่ปุ่น  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
พร0023.1/ว3020 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ The Smart City Showcase Awords 2022  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
พร0023.4/ว2999 การพิจารณาอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการที่เป็นนิติบุคคล  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
 
   
 
อบต.ป่าสัก โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 80 
อบต.ป่าสัก โครงการเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมรับมือภัยพิ [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ร้องกวาง องค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง สมัยส [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.ทุ่งโฮ้ง [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งแค้ว มอบสิ่งของพระราชทานในการดำรงชีพเบื้องต้น มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถ [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งโฮ้ง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ทุ่งแค้ว จิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.สอง โครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสอง ประจำปี 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
ทต.สอง การประชุมสภาเทศบาลตำบลสอง [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.สอง การประชุมสภาเทศบาลตำบลสอง [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.สอง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันป [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.วังหงส์ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพ [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.วังหงส์ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพ [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านเวียง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.สูงเม่น การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
 
 
 
 
       
OTOP
ผลิตภัณฑ์
สินค้าที่มาจากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ฝีมือคนในตำบลสบสาย
 

พรมเช็ดเท้า
สถานที่สำคัญ
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม
ในตำบลสบสาย
 

แหล่งเรียนรู้ไม้สัก
TRAVEL
       
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
 
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ (7 เม.ย. 2565)    อ่าน 74  ตอบ 1  
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า/ไฟทางสาธารณะ
  กล้องวงจรปิด หรือกล้องวงจรปิดไร้สาย CCTV
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อหน่วยงาน
 
Link ที่น่าสนใจ
NAX
Solution
Nax Solution
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Website ท้องถิ่นไทย
ที่ให้บริการตั้งแต่ปี 2549
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-913-8707
saraban-sobsai@lgo.mail.go.th
 
 
 
แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 
แบบฟอร์ม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 
 
 
E-Service
 
ขอรับการสนับสนุนรถกระเช้า ขอรับการสนับสนุนน้ำ
เพื่อการอุปโภค -บริโภค
ขออนุญาตใช้สถานที่
หรือห้องประชุม
 
ขอรับการรับการสนับสนุนรถดับเพลิง ขอให้ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
     
 
ติดต่อ
 
เพิ่มเติม
 
     
  องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ 54130
  โทรศัพท์ : 054-632-304
  โทรสาร : 054 660-199
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย
    จำนวนผู้เข้าชม 82,110 เริ่มนับ 17 มี.ค. 2565
    จัดทำโดย : NAXsolution.com
    แผนผังเว็บไซต์
     
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

Facebook
อบต.สบสาย

วัฒนธรรม
ตำบลสบสาย