หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
อบต.สบสาย
อ.สูงเม่น จ.แพร่
 
   
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
  วิสัยทัศน์ อบต.สบสาย
 
" ชุมชนพัฒนา การศึกษาให้ความคิด
เศรษฐกิจก้าวหน้า ภูมิปัญญาสืบสาน
บริหารมีส่วนร่วม "
 
 
พันธกิจ
 
    ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพและส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว การมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม
    พัฒนาประชาชนมีศักยภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นชุมชนที่เข้มแข็งมีความสามัคคี
    สร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
    จัดให้มีแหล่งน้ำเพียงพอแก่การอุปโภค บริโภค และการเกษตร
    จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ ที่สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย
    จัดระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล การบริการประชาชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน
    ส่งเสริมการป้องกันโรคและพัฒนาความรู้การสาธารณสุขให้แก่ประชาชน
    ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง
    ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    จัดสภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่ ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
 
    ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
    ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง รวมทั้งปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และเผยแพร่ให้มากขึ้น
    มีโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมสะดวก รวมเร็วและปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคทั่วถึง
    มีมาตรฐานการบริหารและบริการการท่องเที่ยวในระดับสากลและมีนักท่องเที่ยวมากขึ้น
    พัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม ตลอดจนได้รับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ำ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
  ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย
Sobsai Subdistrict Administrative Organization
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อหน่วยงาน
 
Link ที่น่าสนใจ
NAX
Solution
Nax Solution
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Website ท้องถิ่นไทย
ที่ให้บริการตั้งแต่ปี 2549
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-913-8707
saraban-sobsai@lgo.mail.go.th
 
 
 
 
 
 
     
 
ติดต่อ
 
เพิ่มเติม
 
     
  องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ 54130
  โทรศัพท์ : 054-632-304
  โทรสาร : 054 660-199
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย
    จำนวนผู้เข้าชม 1,183,468 เริ่มนับ 17 มี.ค. 2565
    จัดทำโดย : NAXsolution.com
    นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
     
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10